DUO HARFA A KLAVÍR

DUO HARFA A KLAVÍR

Vanda Šabaková - harfa / Luděk Šabaka – klavír

NOVÁ SCÉNA / Zazní skladby Françoise-Josepha Nadermana, Jana Ladislava Dusíka, Pavla Trojana….

Vanda Šabaková - harfa / Luděk Šabaka – klavír

Vanda Šabaková se studiu harfové hry věnovala od svých pěti let pod

vedením MgA. Ivany Švestkové Dohnalové, u níž zakončila studium

absolutoriem na Konzervatoři Plzeň. Nyní studuje na Kunstuniversität Graz

ve třídě Univ. Prof. Margit-Anny Süß - Schellenberger.

Mezi její úspěchy patří první cena ve své kategorii na Mezinárodní harfové

soutěži v srbském Novém Sadu, titul absolutní vítězky a cena za nejlepší

provedení povinné skladby v Soutěži konzervatoří České republiky.

V létě 2018 absolvovala koncertní cestu po Japonsku, kde uvedla mimo jiné

unikátní sonátu Françoise-Josepha Nadermana. I z těchto důvodů jí v

témže roce byla primátorem města Plzně udělena Cena za mimořádný

umělecký počin pro umělce do 30 let, kterou obdržela jako nejmladší

laureát v historii.

Mezi léty 2020 a 2023 byla členkou Orchestrální akademie Filharmonie

Brno. Díky svým sólovým a orchestrálním aktivitám vystoupila v mnoha

slavných koncertních sálech, jako je Carnegie Hall (New York),

Elbphilharmonie (Hamburk), Wiener Konzerthaus a dalších.

Luděk Šabaka (1966) na sebe upozornil již v dětství vítězstvím v

mezinárodní soutěži "Virtuosi per Musica di Pianoforte". Během studia

na Pražské konzervatoři v oborech klavír a skladba získal laureátské tituly

ve většině významných československých soutěží.

Na AMU se začal soustavně věnovat komorní hře, jeho repertoár v tomto

směru je neobyčejně rozsáhlý.

Vystupuje na významných světových pódiích – Musikverein, Wiener

Konzerthaus, Semperoper Dresden, Teatro Dal Verme Milano, Salamanca

Hall Gifu, Muza Kawasaki Hall Tokyo, Cascade Hall Tokyo, Brick Hall

Nagasaki, The Opera House of National Grand Theatre Beijing atd.,

spolupracuje s významnými zahraničními umělci, pravidelně vede kursy

klavírní techniky v Tokiu. Pedagogicky působí od roku 2003

na Konzervatoři v Plzni, v letech 1989 – 2009 též působil na Konzervatoři

v Praze. Počínaje školním rokem 2009 – 2010 vyučuje na pobočce ZUŠ

v Sázavě, na jejímž založení se spolupodílel.

Délka akce: 60 minut

Galerie

Informace o akci a jejím konání