KONCERT KOMORNÍ HUDBY

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

Na programu A. Dvořák, J. Haydn a další

NOVÁ SCÉNA / Vstupné 120,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

KRISTÝNA PRANČLOVÁ - HOUSLE

JAKUB DAVID SMEŠNÝ - KLAVÍR

Kristýna Prančlová (*1999) vystudovala hru na housle na Konzervatoři v Plzni, kde byli jejími pedagogy Radka Beranová a Martin Kos. Od roku 2018 hraje v operetním souboru v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Mezi lety 2019-2021 pracovala jako učitelka houslí v Základní umělecké škole Františka Stupky v Sušici. Momentálně je studentkou třetího ročníku hudební univerzity v Grazu, kde studuje pod vedením profesorky Vesny Stankovic-Moffat a Giovanniho Guzza. Od roku 2023 je studentkou oboru Hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně. Své vzdělání si doplňuje účastí na hudebních kurzech (Ševčíkova Akademie 2021, IMMC Slavonice 2023, ...) Za svůj největší úspěch považuje celkové vítězství na mezinárodní soutěži mladých muzikantů v Granville v roce 2018.

Jakub David Smešný (*1996) je český varhaník a klavírista. Od roku 2013 studoval na konzervatoři v Plzni. Nejprve klavír u Luďka Šabaky, a poté změnil zaměření na varhany pod vedením Adama Viktory. Nyní studuje na hudební univerzitě v Grazu u prof. Gunthera Rosta. Své studium si doplňuje účastí na mistrovských varhanních kurzech (Edoardo Belotti, Wolfgang Zerer, Olivier Latry, Tobias Lindner, Lorenzo Ghielmi, Jürgen Essl, Pier Damiano Peretti) a poznáváním historicky významných nástrojů v Čechách i zahraničí a aktivně se věnuje koncertní činnosti sólové i orchestrální. Mezi lety 2014 a 2021 vyučoval hru na klavír v Základní umělecké škole Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi.

Délka akce: 60 minut

Galerie

Informace o akci a jejím konání